درباره ما

موسسه تورک الماسی اولین موسسه آموزش نوین در امر زبان ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی است.با استفاده از کادر قوی و اساتید برتر در زمینه آموزش ترکی استانبولی دارای 18 سال سابقه کار در ایران و ترکیه است.این موسسه با متد های مختلف از جمله متد آموزشی استاندارد کتاب istanbul در پنج سطح hitit 1,,A1,A2,B1,B2,C1,C2 در سه سطح و Ebru در پنج سطح و هفت اقلیم در سطح A1,A2,B1,B2,C1,C2 و همچنین به عنوان بنیانگذار اولین موسسه ترکی برای کودکان با کتاب های çit شناخته شده است.این موسسه با آموزش های مبتنی بر متد کلاسی تحلیل فیلم و داستان و بحث های آزاد توسط مدرسین با تجربه مشغول به کار است.