درباره تورک الماسی

آموزش های نوین

موسسه تورک الماسی اولین موسسه آموزش نوین در امر زبان ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی است.با استفاده از کادر قوی و اساتید برتر در زمینه آموزش ترکی استانبولی دارای 18 سال سابقه کار در ایران و ترکیه است.این موسسه با متد های مختلف از جمله متد آموزشی استاندارد کتاب istanbul در پنج سطح hitit 1,,A1,A2,B1,B2,C1,C2 در سه سطح و Ebru در پنج سطح و هفت اقلیم در سطح A1,A2,B1,B2,C1,C2 و همچنین به عنوان بنیانگذار اولین موسسه ترکی برای کودکان با کتاب های çit شناخته شده است.این موسسه با آموزش های مبتنی بر متد کلاسی تحلیل فیلم و داستان و بحث های آزاد توسط مدرسین با تجربه مشغول به کار است.

آموزش های ما در تورک الماسی

Category
دوره ترکی آنلاین(اسکایپ)

روش های جایگزین whatesapp

مکالمه سطح 1
نمایش دوره
Category
دوره حضوری ترکی استانبولی

آموزش چند رسانه ای

بحث آزاد

مکالمه سطح 2
نمایش دوره
Category
دوره آموزشی ترکی حضوری آکادمیک

نکات گرامری و دستوری

آموزش نوین

پیش نیازمکالمه سطح 1
نمایش دوره
Category
دوره آموزشی ترکی با متد Istanbul

آموزش پنج سطحی

تحلیل داستان

پیش نیازA1,A2,B1,B2,C1
نمایش دوره
Category
دوره آموزشی ترکی Ebru

Ebru 1

Ebru 2

پیش نیازA1,A2,B1,B2,C1
نمایش دوره
Category
دوره آموزشی ترکی Hitit-1,2,3

دستور زبان

نکات کلیدی

پیش نیاز-
نمایش دوره
Category
دوره آموزشی ترکی Yedi iklim

دستور زبان

مکالمه

پیش نیازB1,B2,C1,C2,A1,A2
نمایش دوره
Category
دوره آموزشی ترکی کودکان

مکالمه

لغات

گرامر
نمایش دوره